در سکوت فکرت، صدای خدا وجود دارد که دائم میگویدت: آه... عشق من

هزار سال به سوی تو آمدم

افسوس

هنوز دوری! دور از من ، ای امید محال

هنوز دوری، آه از همیشه دورتری

همیشه، اما ، در من کسی نوید دهد که می رسم به تو!

شاید هزار سال دیگر


فریدون مشیری


+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393ساعت 0:0  توسط کلئوپاترا فيليپ | 


نگاهت

هر قدر هم که دور باشد
آرامم میکند
و آوایی
آمدنت را در گوشم زمزمه
می آیی

و این دلواپسی های عاشقانه را
با نوازشی
می زدایی از دلِ بی قرارِ روزهایم
آینه ی غبار گرفته ی دلمردگی هایم را "هـــــــــا" میکنی
تا دوباره خود را در شبِ چشمانت تماشا کنم
در راهی
و چقـــــــــــــــــدر رسیدنت را دوست دارم
نزدیکی
و آغوشم
در ازدحامِ سرمای تنهایی
تنها برای "تــــــو"
هنوز گرم است

مینا رمضانی


+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان 1392ساعت 11:29  توسط کلئوپاترا فيليپ |